MAARTEN1955       FOTO-BLOG
Klik op een foto voor een groter formaat.

dinsdag 21 december 2021

Dood hout

In onze bossen komt tegenwoordig veel dood hout voor. Dit komt doordat dood hout niet meer wordt opgeruimd, zoals tot ongeveer 1985 wel het geval was.

Er zijn talloze manieren waarop een boom het loodje kan leggen. Stormen leggen bomen plat, maar ook door vuur (bosbrand) kan een boom sterven. Voedselgebrek, droogte of juist een hoge waterstand kan een boom fataal worden en uiteindelijk sterven bomen natuurlijk ook gewoon van ouderdom. Het verhaal van dood hout begint al als één tak van een boom sterft.
In bossen waar het beheer is gericht op meer natuurlijk bos, worden dode bomen en ander dood hout niet verwijderd. In deze bossen bestaat een kwart tot een derde van de bomen uit dode bomen.

Dood hout is belangrijk voor veel planten- en dierensoort, waaronder zwammen en insecten. Tien procent van alle levende soorten is afhankelijk van dood hout. In een bos is dit zelfs veertig procent. Dood hout staat daarom garant voor een explosie van leven. Want hoe meer dood hout er blijft liggen, hoe hoger de soortenrijkdom.

Bron: website Nature Today en andere websites op internet

In de bossen bij Nunspeet zagen we vele omgevallen bomen.
     

     

     

     

In het bos bij Amelisweerd trof ik een aantal omgevallen of omgezaagde bomen, die door de bosbeheerder op één grote stapel waren gelegd.
     

     

     

     

donderdag 19 november 2021

Boswandelingen in het najaar

De afgelopen tijd hebben we verschillende boswandelingen gemaakt, waarvan ik hieronder wat foto's plaats.

Eind september liepen we een NS-wandeling in de buurt van Nunspeet, waar de heide nog een beetje paarse kleur had.
     

     

     

     

     

Begin oktober wandelden we van Bilthoven naar De Bilt, langs het landgoed Beerschoten.
     

     

     

     

     

dinsdag 21 september 2021

Vakantie in de Dordogne-streek

Het was een poosje stil op mijn foto-blog; ik was namelijk op vakantie. Net als vorige jaren was ik twee weken in de Dordogne-streek. Een fotoverslag van deze vakantie vind je hier.

vrijdag 20 augustus 2021

Zentralfriedhof in Münster

In Münster bracht ik ook een bezoek aan het Zentralfriedhof. De centrale begraafplaats werd in 1887 aangelegd als een rechthoekig gebied van 10 hectare. Het is onderverdeeld in totaal 32 rechthoekige velden, die zijn toegewezen aan de verschillende katholieke parochies en de protestantse kerkwijken.
In 1914 werd de centrale begraafplaats uitgebreid in het zuidwesten. Ook hier zijn de velden toegewezen aan de afzonderlijke parochies.
In dit nieuwe deel zijn er drie afzonderlijke velden voor 574 dodelijke slachtoffers van de twee wereldoorlogen. Het grootste veld is voor de katholieke oorlogsslachtoffers.
     

     

     

     

     

     

     

Op twee kleinere velden rusten de niet-katholieke oorlogsslachtoffers.
     

     

     

Voor de nonnen van de Zusters Clemens, maar ook voor de protestantse diakonessen, werden later nog kleinere velden toegewezen. Hieronder een paar foto's van de laatste rustplaats van de nonnen van de Zusters Clemens.
     

     

     

     

dinsdag 17 augustus 2021

Überwasserfriedhof in Münster

Kort geleden was ik een paar dagen in de Duitse plaats Münster. Een bijzonder plekje daar is het Überwasserfriedhof.

Überwasser, want "over het water". Vanaf de 18e eeuw werden overledenen begraven op een begraafplaats buiten het centrum; vanuit het centrum van de stad gezien aan de andere kant van de rivier de Aa. Over het water, dus.
Sinds 1886 wordt hier niet meer begraven, maar de begraafplaats is wel bewaard gebleven en wordt nu onderhouden als openbaar park. Oude grafstenen steken uit het groen, soms rechtopstaand, soms bewust plat gelegd. Het onderhoud van de vervallen stenen wordt voornamelijk betaald uit donaties van diverse instellingen.
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

donderdag 5 augustus 2021

Leiden

Met mijn partner was ik onlangs een dagje in Leiden. We liepen de Hofjeswandeling van de VVV, maar we hebben maar zeven van de zeventien hofjes gezien. Het was namelijk mooi weer, dus de terrassen lonkten, en we hebben naast de hofjes ook de Pieterskerk bezocht, waar een expositie te zien was met oude foto's van Leiden.

Om te beginnen een paar foto's van de hofjes die we gezien hebben.
     

     

     

     

     

Dit zijn wat foto's van de Pieterskerk, die vanaf verschillende plekken goed te zien is.
     

     

     

     

Hieronder de graftombe van Johannes a Kerchove, van de beeldhouwer Rombout Verhulst.
     

     

Tenslotte nog wat andere foto's van mooie plekjes in Leiden.

Een mooie gevel en historische schepen aan het Kort Galgewater.
     

De Doelengracht:
     

Het P.J. Vethgebouw, een van de unversiteitsgebouwen in Leiden:
     

Plompebladeren in een van de Leidse grachten:
     

De Latijnse School (de schilder Rembrandt heeft hier ooit les gekregen):
     

Het Gravensteen (ooit de woning van de graven van Holland, later een gevangenis):
     

De andere kant van het Gravensteen:
     

De toren van de Heilige Lodewijkkerk:
     

woensdag 28 juli 2021

Begraafplaatsen

De afgelopen weken heb ik in verschillende Nederlandse steden (oude) begraafplaatsen bezocht. Hieronder een kleine selectie van de foto's die ik daar heb gemaakt. Meer foto's staan (of komen binnenkort) op het onderdeel Begraafplaatsen van mijn website.

Deventer - Oude Begraafplaats
De begraafplaats werd in 1831 in gebruik genomen. Opvallend is de eenvoud van ontwerp en aanleg, met rechte paden en rechthoekige vakken. Aan het eind van de negentiende eeuw is de begraafplaats tot de huidige omvang uitgebreid.
Op 1 juli 1918 is de begraafplaats door de gemeenteraad gesloten verklaard en sinds die datum is er niemand meer begraven.
     

     

     

     

     


Alkmaar - Algemene of Gemeentelijke Begraafplaats
Het ontwerp van deze begraafplaats is van de hand van de Haarlemse landschapsarchitect J.D. Zocher jr. (1791-1870). Hij ontwierp ook het monumentale poortgebouw.
Het terrein werd door Zocher verdeeld in drie 'eilanden'. Het grootste eiland, rechts van de ingang, had een langgerekte ovaalvorm en was bedoeld voor katholieke graven. Aan de linkerzijde werden twee ronde eilanden aangelegd, beide bedoeld voor protestantse graven. De gegraven waterpartijen leverden de nodige grond op om de eilanden op te hogen.
In het najaar van 1830 was de aanleg van de nieuwe algemene begraafplaats aan de Westerweg voltooid.
     

     

     

     

     

Wanneer een inwoner van Alkmaar overlijdt, waarvan geen nabestaanden bekend zijn, regelt de gemeente de uitvaart. Er zijn dan geen familieleden, vrienden of bekenden bij de uitvaart aanwezig.
Bij zo'n eenzame uitvaart leest een dichter van het Alkmaars Dichtersgilde een speciaal voor de gelegenheid geschreven gedicht voor. Het initiatief hiervoor is genomen door Margreet Schouwenaar bij haar aanstelling als stadsdichter in 2009.
De voorgelezen gedichten worden op bordjes afgedrukt; deze krijgen een plek op de begraafplaats. Zo is in de loop der jaren een gedichtenroute over de begraafplaats ontstaan.
     


Tilburg - R.K. Kerkhof Goirke
In 1816 liet pastoor Matthias Stals aan de noordkant van de toenmalige schuurkerk op 't Goirke een kerkhof aanleggen. De schuurkerk is later gesloopt en vervangen door de huidige kerk.
Zijn huidige vorm verkreeg het kerkhof in 1892. Rond 1900 verscheen het gietijzeren hekwerk en enkele jaren later werd dit hekwerk verfraaid met enkele grote beelden bij de ingang. Op het kerkhof bevinden zich ruim 1000 grafmonumenten; een aantal ervan zijn bekende Tilburgse (textiel)families. In tegenstelling tot de overige begraafplaatsen in Tilburg is hier sprake van een kerkhof, omdat het al van oorsprong een 'hof bij een kerk' was.
     

     

     

     

     

     

     


Zutphen - Oude Begraafplaats en R.K. Begraafplaats
Net als de begraafplaats in Alkmaar is de begraafplaats in Zutphen aangelegd naar een ontwerp van J.D. Zocher jr. Ook hier zien we een drietal 'eilanden' en ook hier werd de grond, die vrijkwam bij het uitgraven van de gracht, gebruikt om het terrein van de begraafplaats op te hogen. De ophoging was noodzakelijk om te voorkomen dat de begraafplaats bij overstroming van de IJssel en de Berkel onder water zou lopen. De ophoging had als bijkomend voordeel dat het terrein licht glooiend gemaakt kon worden, wat het uiterlijk van een landschappelijk park ten goede kwam.
Het oostelijke eiland is de R.K. Begraafplaats (de eerste twee fotos hieronder). De twee andere eilanden vormen de Algemene Begraafplaats, waarvan het middelste gedeelte het oudste is.
     

     

     

     

     

     

     

     

woensdag 14 juli 2021

Sloop aan de Omloop

Aan de Omloop in de Utrechtse wijk Ondiep wordt op dit moment een aantal woningen gesloopt. Deze woningen (gebouwd in 1950) moeten plaatsmaken voor nieuwbouw. Met mijn camera in de hand ben ik er een kijkje gaan nemen.
     

     

     

     

     

     

     

     

woensdag 16 juni 2021

Natuurschoon langs de singels

Tijdens het voorjaar heb ik ook regelmatig in de binnenstad gewandeld. De wandelpaden langs de singels heb ik meermalen bezocht.

Langs de Catharijnesingel, nabij de Mariaplaats, zijn allerlei wilde planten ingezaaid, nadat het water in de Singels weer terug was. Begin juni was het daar een kleurig geheel.
     

     

     

     

Langs de Weerdsingel Westzijde is fraaie natuurlijke oever aangelegd, waar inmiddels prachtige oeverplanten en andere planten groeien.
     

     

     

     

     

     

     

Tussen de oeverbeplanting vlogen veel libellen en bijen rond.
     

     

     

     

     

vrijdag 11 juni 2021

Voorjaar op het water

Ondanks corona gaat het leven in de natuur gewoon verder. Onderstaande foto's maakte ik op verschillende momenten dit voorjaar bij mij in de buurt.

Deze ganzenfamilie had acht jongen.
     

     

Op de laatste foto kun je zien dat moederfuut ook nog een jong onder haar vleugels had.
     

     

     

Ook de eenden heb ik in verschillende families zien langszwemmen.
     

     

Deze moedereend had veertien (!) jongen. En die werden fel verdedigd tegen deze meerkoet.
     

     

     

maandag 17 mei 2021

De meidoorn

Als de tulpjes zijn uitgebloeid, begint de meidoorn. Hij is de afgelopen jaren flink gegroeid en torent al aardig boven mijn ark uit. Elk jaar rond eind april - begin mei kan ik hiervan genieten.
Het was wel duidelijk dat de natuur dit jaar later op gang kwam dan vorig jaar: toen was de meidoorn op zijn mooist rond 24 april, dit jaar was dat pas rond 12 mei.
     

     

     

     

     

     

     

Helaas duurde deze schoonheid dit jaar niet heel lang. De felle regenbuien van de afgelopen dagen hebben al veel van de tere bloemblaadjes van de boom afgeslagen.

donderdag 13 mei 2021

De tulpjes in mijn tuin

Een jaarlijks terugkerend onderwerp zijn deze tulpjes, die mij er op wijzen dat het voorjaar er aan komt.
Op 14 april staan ze op het punt van uitkomen. De knoppen koesteren zich in de avondzond.
     

Een paar dagen later tonen zij zich in hun volle schoonheid.
     

     

     

     

Ook de insecten hebben ze inmiddels gevonden.
     

     

Ook als ze vrijwel zijn uitgebloeid hebben deze tulpjes nog een zekere schoonheid.
     

     

Tussen de eerste en de laatste foto's zit een periode van vier weken. Zelden heb ik zo lang kunnen genieten van deze tulpjes als dit jaar. Blijkbaar waren de weersomstandigheden erg gunstig.

zondag 9 mei 2021

Winterbomen

Terwijl het voorjaar langzaam maar zeker op gang begint te komen, ga ik nog even terug naar de winter. Ik heb het al eens eerder geschreven op mijn foto-blog: één van de mooiste dingen in de wintermaanden vind ik de kale bomen. Door het ontbreken van de bladeren krijg je opeens een mooi beeld van de (soms grillige) vormen van de takken. In combinatie met de laagstaande zon kan dit soms mooie foto's opleveren. Hieronder een serie foto's die ik afgelopen maanden van deze kale bomen heb gemaakt.
     

     

     

     

     

     

     

     

donderdag 29 april 2021

Met pensioen!

Vandaag is de eerste dag van de rest van mijn leven. Gisteren was mijn laatste werkdag, vanaf vandaag ben ik met vervroegd pensioen! Oké, officieel vanaf zaterdag 1 mei, maar toch...

Nu nog de grenzen en de horeca open en het grote genieten kan beginnen!!! Dan kan ik weer op pad om diverse stedentrips te gaan maken in België, Frankrijk of Duitsland. En te zijner tijd hopelijk ook verder in Europa.
Oh ja... en natuurlijk eerst nog even een vaccinatie halen...

De kleurrijke bossen bloemen, die ik bij deze gelegenheid mocht ontvangen, vroegen om een paar foto's...
     

     

vrijdag 23 april 2021

Langs de Keulsekade

Dreigende wolken tijdens een wandeling langs de Keulsekade, met uitzicht op het bedrijventerrein Lage Weide en de Eneco energiecentrale aan de overzijde van het Amsterdam Rijnkanaal. Gelukkig hielden we het droog.
     

     

     

     

donderdag 8 april 2021

Muntsluis

Tijdens mijn wandelingen door Lombok en Oog in Al loop ik regelmatig over de Muntsluis. Deze dag speelde het zonlicht mooi met de verschillende elementen van de sluis.
     

     

     

     

     

     

     

     

dinsdag 30 maart 2021

Wandelen in Lombok en Oog in Al

Tijdens deze corona-crisis maak ik vaker dan vroeger wandelingen in de buurt (met name in de wijken Lombok en Oog in Al). Meestal neem ik dan mijn camera mee. Hieronder wat foto's die ik afgelopen twee weken bij verschillende wandelingen heb gemaakt.

De vier met stuurvrouw op het Merwedekanaal.
     

De ingang van het voormalige sluisje in de Leidsche Rijn, bij de Kanaalweg.
     

Een kantoorpand op het bedrijventerrein Kanaalweg.
     

De Oude Rijnbrug (tussen de Kanaalstraat en de Laan van Nieuw Guinea.
     

Het gebouw van de Rijksmunt.
     

Aan de oevers en beschoeiingen van het Merwedekanaal wordt nog steeds gewerkt.
     

Het gebouw van het voormalig Militair Hospitaal in Oog in Al, tegenwoordig deels in gebruik als azielzoekerscentrum en deels als Dienstencentrum van de PKN (Protestante Kerk Nederland).
     

Het wandelpad van de Richard Wagnerlaan.
     

Deze bloesem kondigt de lente aan!
     

     

dinsdag 16 februari 2021

IJspret

Afgelopen week was het winterweer in het land. Behalve veel sneeuw lag er tegen het eind van de week op verschillende plekken voldoende ijs om te kunnen schaatsen. Hieronder een impressie van de ijspret in Utrecht-West, op de Leidsche Rijn, bij Park Oog in Al en op het Merwedekanaal.
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

zaterdag 6 februari 2021

Monument voor de vliegramp in Apeldoorn 1946

Op de begraafplaats Soerenseweg in Apeldoorn vindt men het monument voor de slachtoffers van de vliegramp uit 1946.
Op 7 oktober van dat jaar wordt Apeldoorn opgeschrikt door een van de ernstigste vliegtuig-ongelukken in Nederland ooit. Sergeant-vlieger Max Christern maakte die dag zijn eerste solovlucht. Hij zette koers richting Apeldoorn. Zijn stunts boven het Marktplein trokken veel aandacht. Het gerucht gaat dat hij daarna zijn moeder wilde groeten, die aan de Ribeslaan woonde, vlak achter de toenmalige Christelijke HBS. Het ging volledig mis. Hij kwam met zijn vliegtuig zo laag bij de grond dat hij met zijn vleugel de klokkentoren van de school raakte. De benzinetank schiet los, valt door het dak van de gymnastiekzaal en zet dit gebouw naast de school in vuur en vlam.
Tweeëntwintig jongens uit klas 2c, die op dat moment les had in de gymzaal, komen om. De gymleraar en vier andere jongens raken zwaargewond. Bij het monument ter herdenking van deze ramp liggen de graven van twintig kinderen. Twee slachtoffers zijn elders begraven.
     

     

     

     

     

     

     

Twee kranten van de dag na de ramp:
     

     

zaterdag 30 januari 2021

Begraafplaats Soerenseweg in Apeldoorn

Begin december van het afgelopen jaar bracht ik een bezoek aan de prachtige begraafplaats Soerenseweg in Apeldoorn. Ik had mazzel met de weersomstandigheden: na een mistig begin van de dag brak in het begin van de middag de zon steeds meer door. Het resulteerde in veel mooi licht: zon en nevel streden om mijn aandacht...
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

vrijdag 1 januari 2021

Nieuwjaar

Het begon een traditie te worden: op 1 januari, ongeveer vijf minuten na de jaarwisseling, stond ik met mijn camera op een mooi plekje met uitzicht over de stad om het vuurwerk te fotograferen.
Dit jaar was er door de regering een vuurwerkverbod afgekondigd, vanwege de situatie rondom de corona-pandemie. In de dagen voor de jaarwisseling werd er overal in de stad al flink geknald. Blijkbaar waren er veel mensen die nog een restje van vorig jaar in de kast hadden liggen of misschien toch op niet geheel legale wijze vuurwerk in bezit hadden gekregen.
Daarom stond ik om vijf over twaalf toch weer op mijn vaste plekje, met de camera paraat. En inderdaad: er was veel minder vuurwerk dan vorige jaren, maar toch voldoende om een aardige serie foto's te maken.

Ik wens de bezoekers van mijn foto-blog een goed en vooral gezond 2021!

     
Voorgaande berichten